Kontakt oss

Hva er Værøy Næringsforening?

Værøy Næringsforening ønsker å skape bedre rammebetingelsene for næringslivet på Værøy, samt være næringslivets talerør i ulike fora.

VNF Skal: 

  • Bidra til næringslivets positive utvikling på Værøy og i Lofoten. 
  • Markedsføre næringslivets aktivitet på en positiv måte.
  • Være et talerør og høringsorgan for næringslivet i Værøy kommune.
  • Drive aktivitet, erfaringsutveksling og informasjonsarbeid blant og for foreningens medlemmer.
  • Bidra til at kompetanse, utdannelse og rekruttering til næringslivet er på et tilfredsstillende nivå.

VNF - Styremedlemmer

Roy Terje Andreassen
Styrets Leder

Mayrita Cathrine Fagertun
Styremedlem

Leif-Roger Røstgård
Styremedlem

Roger Jakobsen
Nestleder

Jon Vestengen
Styremedlem

Frank Håkon Fagertun
Styremedlem