Bli en del av visitvaroy.no

Registrere eller endre utlisting av aktører på Visitvaroy.no

På denne siden kan aktører innenfor reiseliv på Værøy registrere (eller endre) data som listes ut på VisitVaroy.no.

Du må være eier av bedriften eller ha underskrifts rettigheter for at registrering eller endring skal være gyldig. 

For mer detaljer rundt funksjonalitet og prising, se PDF med forklaring. 

Har du fortsatt spørsmål rundt registrering eller endring av aktør, kontakt VisitVaroy.no ved å trykke på den blå knappen under. 

Priser & PDF forklaring for utlisting Kontakt Visitvaroy.no

Registrering / Endring av aktør

1Generell info
2Banner
3Bildegalleri
4Kart
5Pro og Premium funksjoner
6Avslutting
Bedriftens organisasjonsnummer. Dette finner du enkelt ved å søke opp din bedrift på www.proff.no
Telefonnummer til kontaktperson for aktør.
Epost adresse til kontaktperson for aktør.
Priser vises som per måned. Er du usikker på hva som inngår i de forskjellige typer utlisting, kan du se en oversikt her: https://infogram.com/overnatting-prisliste-1h7g6k0ew9px02o?live